Errors in delivery

Reklamace dodávek zboží

Vážení partneři,
v rámci zkvalitnění služeb a pro usnadnění naší vzájemné spolupráce jsme pro Vás zřídili reklamační oddělení pro dodávky zboží. Pomocí jednoho emailu Vám tak můžeme pomoci s případnými problémy s poškozenou zásilkou nebo nesrovnalostem mezi dodacím listem a obsahem zásilky.

Věnujte prosím pozornost následujícím instrukcím.
 
Fyzicky poškozené zásilky - postup

Pokud je balík poškozen, případně zboží v něm uveďte okamžitě do přepravního listu s dopravní společností výhradu, případně s řidičem rovnou sepište škodní zápis. Ponechte na kartonu všechny etikety a lepící pásky.

Škoda se musí neprodleně nahlásit přepravní službě (nejčastěji PPL).
 
Kde hlásit poškozenou zásilku a jak rychle?
 
Tzv. škodní událost musí být nahlášena u poškozeného zboží nejlépe ihned při převzetí zásilky od řidiče. V nejlepším případě takový balík vůbec od řidiče nepřebírejte. Zápis do přepravního listu popř. sepsání škodné události musí být provedeno ihned při převzetí nebo odmítnutí balíku. Pokud se jedná o tzv. skrytou vadu (poškozené zboží, ale karton neporušený), musí se tato škodnou událost nahlásit nejpozději 3. den od převzetí, a to včetně dne, kdy jste zboží převzali.

Škodní událost se nahlašuje zde: http://www.ppl.cz/main2.aspx?cls=reklamace, příp. na tel. čísle 844 775 775 (zákaznický servis PPL).

Po provedení těchto kroků nás o škodné události informujte na emailové adrese LogistikaHelp@100mega.cz. Do zprávy zapište následující informace:

1. zda jste zboží nějakou přepravní společností nebo poštou poslali dál - v tomto případě je ale nutné reklamaci řešit už jen s přepravcem, ne se 100MEGA, nás pouze informujte
číslo balíku - začíná trojčíslím 806. .. nebo 406. .., Toto číslo je uvedeno na štítku na kartonu
číslo faktury nebo dodacího listu 100MEGA
kód (y) poškozeného zboží
výrobní číslo (a) poškozeného zboží
přiložte k emailu fotografii poškozeného zboží, obsahu krabice, bezpečnostních výplní, zevnějšku kartonu
přiložte k emailu naskenovanou nebo nafocené kopii vyhotoveného zápisu o škodě s přepravcem (PPL)
Po provedení těchto kroků se Vám následně ozveme zpět a celou záležitost dořešíme ke vzájemné spokojenosti.
 
Ztracené, nepřevzaté nebo nedoručené zásilky - postup
 
V případě, že zásilku zcela postrádáte, tedy že nebyla přepravcem vůbec doručena, kontaktujte nás prosím opět na mailu LogistikaHelp@100mega.cz. Do zprávy pro nás zapište následující informace:
1. číslo faktury nebo dodacího listu 100MEGA
2. kód (y) chybějícího zboží
3. výrobní číslo (a) zboží, které po srovnání dodacího listu a obsahu zásilky chybí

Pokud se Vám stane, že řešíte najednou dvě a více těchto nepříjemných záležitostí, věnujte prosím každé zvláštní email. Nespojujte více škodných událostí nebo nepřevzatých zásilek do jednoho emailu.
Po provedení těchto kroků se Vám následně ozveme zpět a celou záležitost dořešíme ke vzájemné spokojenosti.
 
Nesrovnalosti v dodávce (chybějící zboží) - postup
 
Pokud jste od přepravce převzali všechny kartony podle soupisky, nebo jste zboží probírali osobně na centrále v Brně, ale chybí Vám nějaké zboží, kontaktujte vedoucího skladu p. Feika na emailové adrese david.feik @ 100mega.cz. Do zprávy pro nás zapište následující informace:
1. číslo faktury nebo dodacího listu 100MEGA
2. kód (y) chybějícího zboží
3. výrobní číslo (a) zboží, které po srovnání dodacího listu a obsahu zásilky chybí

Po provedení těchto kroků se Vám následně ozveme zpět a celou záležitost dořešíme ke vzájemné spokojenosti.
 
Děkujeme Vám za dodržování těchto postupů a těšíme na další spolupráci.
 
Vaše 100MEGA Distribution
 

Logout ?

Are you sure?

You will not be able to order products neither see their prices.

This website uses cookies and similar technologies on its websites. By continuing your browsing after being presented with the cookie information you consent to such use. More info